تصویری کامل از چهار انجیل کتاب مقدس


پرسش: «اگر روایت انجیل درباره زندگی و الوهیت عیسی صادق است، چرا چهار روایت مختلف مورد نیاز بود؟ به نظر می رسد که تناقضی وجود دارد.» برای بررسی این فرض و اعتبار چهار انجیل متمایز، ابتدا باید مستقیماً به مقدمه اصلی برویم:

آیا «انجیل» قابل اعتماد است؟

سوره مائده آیه ۶۸ می‌فرماید: «بگو: ای اهل کتاب! هیچ دلیلی برای ایستادن ندارید مگر اینکه به شریعت، انجیل، و وحی که از جانب پروردگارتان به شما رسیده است، استوار باشید.»

«به انجیل استوار باشید.» آیا با نتیجه گیری محمد موافقید؟

اگر انجیل به ما دستور دهد که چه چیزی درست است، در عین حال نمی تواند اشتباه باشد. حال یا محمد اشتباه می کند، و یا کتاب مقدس اشتباه می کند. خداوند می فرماید: «هیچ کس نمی تواند کلام او را تغییر دهد و او شنوا و داناست». (سوره انعام آیه ۱۱۵). ما این اختیار را داریم. این کتابی است که محمد از آن سخن گفته است.

همچنین بشنوید که «کتاب» درباره خود چه می‌گوید:

تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. دوم تیموتائوس ۳: ۱۶

زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند. دوم پطرس ۱: ۲۱

چهار انجیل عهد جدید نقش تلفیقی ویژه ای دارند: آنها چهار صدای مجزا نیستند که چهار داستان متضاد را بیان کنند - آنها چهار صدایی هستند که در یک هارمونی چهار بخشی آواز می خوانند: صدایی غنی تر، در عین حال لحن های متفاوت، که در یکی می آمیزند. مانند هماهنگی، توافق - اما متفاوت.

دیدگاه دیگری را در نظر بگیرید: هنگامی که یک پرونده پلیس در حال بررسی است، یک کارآگاه تا آنجا که ممکن است از شاهدان زیادی گزارش جمع آوری می کند. هدف او یافتن داستان های متناقض نیست، بلکه تعیین این است که کدام روایت های شاهد عینی برای تشکیل یک روایت یا تصویر واحد هماهنگ هستند. اگر آنها موفق به انجام این کار نشوند - پرونده منتفی می شود. اما اگر به یک حقیقت اشاره کنند، قضیه حل می شود.

از قضا، یکی از چهار انجیل یک قطعه کارآگاهی با هدایت الهی بود. وقتیکه مسیح به شاگردان خویش تعلیم می داد لوقا در میان شاگردان مسیح حضور نداشت. لوقا به طور عینی با مسیحیان قرن اول که از نزدیک شاهد وقایع خدمت مسیح بودند، مصاحبه و تحقیق کرد. سه انجیل دیگر توسط مردانی نوشته شده است که با آنها زندگی می کردند، با آنها غذا می خوردند، سفر می کردند و توسط خود عیسی مسیح آموزش می دیدند.

این چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا نام دارند. تقریباً 90٪ از محتوای مرقس در متی یافت می شود. تقریباً 50٪ از محتوای مرقس در کتاب لوقا آمده است. این حساب ها اضافی نیستند. بلکه رویدادهای تاریخی را تقویت می کنند. و از آنجایی که خدا مردم را از همه ملت ها و مذاهب دوست دارد، روح او هر روایت را طوری ساخت که به مخاطبان متفاوتی برسد: یهودی یا غیر یهودی.

1. انجیل متی اساساً برای یهودیان نوشته شده است. هدف از این کار نشان دادن این بود که عیسی تمام شرایط لازم را برای معرفی به عنوان مسیح آنها انجام داده است. متی یک باجگیر بود که به خدمت مسیح فراخوانده شد. به عنوان حافظ حقایق و اعداد، او در جمع آوری جزئیات استعداد داشت. متی از طرف خدا مأمور شد تا درباره شجره نامه مسیح تحقیق کند و ثابت کند که او پادشاه موعود از تبار داوود پادشاه است: مسیحا.

2. انجیل مرقس نشان می دهد که بسیاری از پیشگویی های عهد عتیق در مورد مسیح در حال تحقق است. این عیسی را به عنوان خادم خدا نشان می دهد، نمونه ما، نامه ای که عمدتاً به رومیان و غیریهودیان نوشته شده است. مرقس مردی بود که با رنج آشنا بود و از او برای شرح مصائب مسیح استفاده می شد. طبق گزارش مرقس، انسانیت مسیح، همراه با الوهیت او، به کشاندن غیریهودیان رنج کشیده به سوی خدایی که نه تنها یهودیان، بلکه کل جهان را دوست داشت، کمک کرد!

3. انجیل لوقا سومین انجیل است. لوقا "پزشک محبوب" نامیده شد. همانطور که ذکر شد، لوقا با عیسی زندگی نکرد، بلکه زندگی مسیح را مستقل از سه انجیل دیگر به دقت بررسی کرد. او یک مورخ چیره دست بود که تاریخ مسیح را ردیابی کرد و با بسیاری از افرادی که آثار و معجزات او را دیدند مصاحبه کرد. لوقا همچنین نویسنده کتاب اعمال رسولان بود. گزارش او نیز برای بهره مندی و آموزش جهان غیریهودی نوشته شده است.

4. انجیل یوحنا کمتر سبک تلفیقی از نگارش دارد (به این معنی که سه مورد دیگر بیشتر شبیه یک دفتر خاطرات شخصی از وقایع نوشته شده اند). خدا قصد داشت که کتاب یوحنا توضیح دهد که چرا عیسی «پسر» خداست. اصطلاح «پسر» به این معنا نیست که عیسی محصول رابطه فیزیکی بین یهوه خدا و مریم باکره است. همانطور که یوحنا در فصل اول توضیح می دهد، عیسی خدا بود که به شکل انسانی ظاهر شد، تا انسان را با خود آشتی دهد و گناه را بشوید. این نقشه برای بسیاری از ادیان این جهان توهین آمیز است، اما خداوند آن را از روی عشق و رحمت خویش انجام داد که ذهن انسان قادر به درک آن نیست. یوحنا نشان داد که برنامه نجات خدا برای انسان این است که خدا به انسان برسد. دین انسان را مجبور می کند تا دست خود را دراز کند تا خدا را به چنگ بیاورد. این روش هرگز کارساز نبوده است و هرگز کار نخواهد کرد. یوحنا شخص خدا و معنای "ایمان" را توضیح می دهد. شرح انجیل او از زبان بسیار ساده استفاده می کند: "کلمه جسم شد"، "نجات دهنده جهان"، "پیش از اینکه ابراهیم بود، من هستم" و بسیاری از عبارات دیگر که الوهیت مسیح را نشان می دهد. یوحنا همچنین سه رساله یوحنا و کتاب مکاشفه را که حوادث بزرگ آینده یعنی چیزهایی که هنوز در راه است را نوشت.

این چهار تصویر متمایز انجیل با هم نوشته شده اند تا به شما، جوینده یا دانش آموز، نشان دهند که دقیقاً چه چیزی خلأ روحانی در قلب هر مرد و زن را پر می کند. ما آرامش را تجربه نخواهیم کرد مگر اینکه آن خلأ همانطور که خدا خواسته است پر شود. پول آن خلأ را پر نمی کند، سرگرمی آن خلأ را پر نمی کند، روابط انسانی آن خلأ را پر نمی کند، کارهای خوب آن خلأ را پر نمی کند. خلأ روحانی در قلب شما دقیقاً شبیه عیسی مسیح است، و تا زمانی که دعوت مسیح را قبول نکرده اید! به آن آرامشی که می خواهید هرگز دست نخواهید یافت.

خداوند با این حقیقت بزرگ به شما می رسد. پیشنهاد او را بپذیرید... و درک کنید که وحدت معجزه آسای تمام 66 مجموعه کتابهای کتاب مقدس - کلام خدا - برای افرادی مانند من و شما آماده شده است. او شما را دوست دارد. او نمی‌خواهد وقتی بمیرید به جهنم بروید (مکاشفه 21:8).

برای آشنایی بیشتر با نحوه دریافت بخشش ابدی و حیات جاودان، به این آدرس بروید: (لینک نجات)

71 views0 comments