top of page
LOGO-BESHARAT-TV-WHITE-GOLD-MED.png

Whatsapp #: +90 552 297 46 51

Mic
پخش زنده راديو براى نجات جانها

خدای واحد در کتاب مقدس چطور وجود سه شخصیت یا تثلیث را در ذات مقدس خود تشریح می کند؟

آیا ممکن است فقط یک نقطه از کتاب مقدس حذف شده باشد؟

چگونه می توانم بر گناه پیروز شوم؟

casabaiaa-15.jpg

چگونه می توانم بر گناه پیروز شوم؟

 

آیا دین شما به شما کمک کرده است که اشتهای خود را برای گناه مهار کنید؟ مانند: سیگار کشیدن، الکل، رابطه جنسی نامشروع، نفرین، قمار، مصرف مواد مخدر و بسیاری موارد دیگر - این تصاویر هر کجا که می رویم، هر روز جلوی چشمان ما قرار می گیرند. تصادفی نیست. هدف شیطان فاسد کردن باطن و دل افراد مجرد و نابودی ازدواج افراد متأهل از طریق گناه است.

شیطان می داند که دین ساخته دست بشر است. تفاوت این جاست: دین، رسیدن انسان به خدا به روش انسانی است. در صورتی خدا همیشه در طلب اینست که به انسان برسد، البته به طریق خویش.

 

چگونه می توان دانست که به جای پیروی از خدا از یک دین پیروی می کنید؟

ادیان جهان هیچ راه حلی برای گناه ارائه نمی دهند، به همین دلیل است که افراد مذهبی در چرخه گناه رنج می برند. دلیلش این است که پاسخ دین به گناه مانند پارکومتری است که در خیابان های شهر پیدا می کنید: به شما امکان می دهد برای جای پارک قانونی پول بپردازید، دقیقاً مانند مسلمانی که از مکان های مقدس زیارت می کند یا دین کاتولیک که برای کسب آمرزش و رهایی از مجازات گناه، پول پرداخت می کند، اما چیزی تغییر نمی کند. پس از ادای هزینه دینی خود، همانند «پرداخت پول پارکومتر»، به سفر زندگی خود دقیقاً همانطور که بودید ادامه می دهید.

دین و پارکومتر! این بنظر خنده دار است. در اینجا یک شباهت دیگر وجود دارد: اگر وسیله نقلیه خود را پارک کنید، و سکه را در پارکومتر نگذارید، ماشین شما در نهایت یدک کش می شود. یا باید پول پرداخت کنید یا جریمه شوید! اما در حقیقت، دین هرگز قبض گناه را نمی پردازد: پرداخت، پُشتِ پرداخت پُشتِ پرداخت، و شما هنوز بدهکار هستید. گناه شما را فراتر از چیزی که می خواهید بروید می برد، گناه طولانی تر از چیزی که بخواهید بمانید نگهتان می دارد، و گناه بیشتر از آن چیزی است که بخواهید بپردازید برای شما هزینه دارد.

راهی هست که گناهکار را پاک می کند یا جریمه را کامل پرداخت می کند. گناه مجازات وحشتناکی به نام مرگ به همراه دارد. و هیچ دینی در جهان این جریمه را برای شما پرداخت نمی کند. گناه شما فقط به پرداخت جریمه نیاز دارند.

همانطور که با وسیله نقلیه ای به نام زندگی سفر می کنید، نقشه راه خاصی برای شما وجود دارد که باید در نظر بگیرید. اگر این نقشه را دنبال کنید، می توانید از گناه پاک شوید.

حتی حضرت محمد نیز این نقشه ویژه را تایید کرد. زیرا او در سوره مائده: آیه 68 گفت که کتاب مقدس: شریعت، انجیل و مکاشفه موجود در آن - باید از آن پیروی کرد! با توجه به این، از شما می خواهم به یک "نقشه نوشته شده" نگاه کنید که در صورت پیروی از آن، می تواند شما را از گناه و مجازات مرگ نجات دهد.

 

الف) گناه چیست؟

·      «هر ناراستی گناه است.» (اول یوحنا ۵ : 17)

·      « و هرکه گناه را بعمل می آورد، برخلاف شریعت عمل می کند زیرا گناه مخالف شریعت است.» (اول یوحنا 3 : 4).

 

درک کنید، اگر عهد عتیق رد شود، نمی توان به عهد جدید توجه کرد:

«بجهت کسیکه سهوأ خطا کند، خواه متوطنی از بنی اسرائیل و خواه غریبی که در میان ایشان ساکن باشد، یک قانون خواهد بود. و اما کسیکه به دست بلند عمل نماید، چه متوطن و چه غریب، او به خداوند کفر کرده باشد، پس آن شخص از میان قوم خود منقطع خواهد شد.» (اعداد 15 :29 - 30)

ما زمانی گناه می کنیم که آگاهانه یا ناآگاهانه احکام خدا را زیر پا بگذاریم.

 

2) گناه از دست دادن کمال خداوند است.

·      «زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا قاصر می باشند.» (رومیان 3 : 23)

·      «زیرا مرد عادلی در دنیا نیست که نیکویی ورزد و هیچ خطا ننماید.» (جامعه 7 : 20)

3) خداوند گناه را طغیان می نامد.

موسی نبی به عبرانیان حقیقتی را گوشزد کرد که بدون استثنا نسبت به همه بشریت صدق می کند.

·      «از روزی که شما را شناخته ام به خداوند عصیان ورزیده اید." (تثنیه 9 : 24)

·      «اما این قوم دل فتنه انگیز و متمرد دارند. ایشان فتنه انگیخته و رفته اند.» (ارمیا 5 : 23)

از شما سوال میکنم: آیا زیارت و نماز و ادای رسومات مذهبی، سرکشی و گناه را از دل انسان دور می کند؟ واضح است که چنین چیزی ممکن نیست. ما نمی توانیم خودمان را تغییر دهیم.

اشعیا 14: 12-15 قلب خود شیطان را نشان می دهد: او مانند فرشته ای پر از غرور و طغیان علیه خدا از بهشت ​​سقوط کرد! از بسیاری جهات، ما دقیقاً شبیه او هستیم: «ای زهره دختر صبح (شیطان) چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امتها را ذلیل می ساختی چگونه به زمین افکنده شده ای؟  و تو در دل خود می گفتی: «به آسمان صعود نموده، کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت. و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود.  بالای بلندی های ابرها صعود کرده، مثل حضرت اعلی خواهم شد. لکن به هاویه به اسفلهای حفره فرود خواهی شد.»

این دنیا جایی است که شیطان به آن تعلق دارد و او مشتاق است که دنیای بی ایمانی را با خود ببرد.

 

4) هر چیزی که از روی ایمان نیست، گناه است.

·      «...هر چه از ایمان نیست گناه است». (رومیان 14 : 23)

·      «به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن.» (امثال 3 : 5)

گناه اعتماد نکردن به خداست. گناه، ( انتخابی بر خلاف اراده خدا ) از استقلال ارادی است. وقتی به کاری که انجام می‌دهیم یا پرداختی که می‌کنیم اعتماد می‌کنیم، به خدا می‌گوییم که ما راه بهتری داریم.

چگونه بر گناه پیروز شویم؟ ما باید درک کنیم که هیچ پرداختی که ما بتوانیم فراهم کنیم، وجود ندارد تا بتواند کسی را که کلید بهشت ​​را در دست دارد، راضی کند.

 

ب) برای پیروزی بر گناه، ابتدا باید بدانیم گناه از کجا می آید.

۱- گناه از دل ما سرچشمه می گیرد. ما مجبور نیستیم آن را یاد بگیریم؛ گناه به طور طبیعی بوجود می آید. به همین دلیل است که همه کشمکش ها و مذهب نمی تواند ما را از آن آزاد کند. «زیرا که از درون دل انسان صادر می شود، خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی  و طمع و خباثت و مکر و شهوت پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون صادر می گردد و آدم را ناپاک می گرداند.» (مرقس 7 : 21-23)

آیا این آیه شما را توصیف می کند؟ اگر صادق باشید، اعتراف خواهید کرد که واقعأ این آیه ما را توصیف می کند. این طبیعی است زیرا همه ما انسانها گناهکار هستیم.

« زیرا هیچ درخت نیکو میوه بد بار نمی آورد و نه درخت بد، میوه نیکو آورد. زیراکه هر درخت از میوه اش شناخته می شود از خار انجیر را نمی یابند و از بوته، انگور را نمی چینند.  آدم نیکو از خزینه خوب دل خود چیز نیکو برمی آورد و شخص شریر از خزینه بد دل خویش چیز بد بیرون می آورد. زیرا که از زیادتی دل زبان سخن می گوید.» (لوقا 6 : 43-45)

دل ما ریشه طبیعت گناه آلود ماست.

رفتار ما ثمره طبیعت گناه آلود ماست.

 

2- گناه ما از آدم به ارث رسیده است.

«  لهذا همچنانکه بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همه مردم طاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند.» (رومیان 5 : 12).

وقتی آدم گناه را انتخاب کرد، طبیعت بی گناه او به طبیعت گناه آلود تبدیل شد. ما طبیعت گناه آلود آدم را به ارث برده ایم.

 

ج) ماهیت گناه چیست؟

۱- گناه فریب است.

« و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و بنظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس ازمیوه اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد.» (پیدایش 3 : 6)

گناه با ظاهری مطلوب ما را فریب می دهد. وقتی مردی متاهل با هوس و شهوت به زن دیگری نگاه می کند، به این دلیل نیست که آن زن زشت است بلکه او جذاب است! هنگامی که این میل به لذت برانگیخته می شود، گناهکار هرگز هزینه و پیامد واقعی وسوسه خود را محاسبه نمی کند.

آیا می توانید یک اثر مذهبی را بخاطر آورید که چنین گناهی را پاک کرده باشد؟

آیا می توانید عمل مذهبی را نام ببرید که چنین میلی را خاموش کرده باشد؟

·      «   زیرا که به سبب زن زانیه، شخص برای یک قرص نان محتاج می شود، و زن مرد دیگر، جان گرانبها را صید می کند. آیا کسی آتش را در آغوش خود بگیرد و جامه اش سوخته نشود؟» (امثال 6 : 26-27)

·      «بلکه هر روزه همدیگر را نصیحت کنید مادامی که «امروز» خوانده می شود، مبادا احدی از شما به فریب گناه سخت دل گردد.» (عبرانیان 3 : 13)

·      «دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند؟» (ارمیا 17 : 9)

2) گناه قدرتمند است.

·      «بنده ات را نیز از اعمال متکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشود؛ آنگاه بی عیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود.» (مزمور 19 : 13)

·      «تقصیرهای شریر او را گرفتار می سازد، و به بندهای گناهان خود بسته می شود.» (امثال 5 : 22)

وقتی دروغ های شیطان را باور می کنیم، مغلوب نیروی گناه می شویم. به همین دلیل است که "مذهب"، اعمال نیک و هدایا بخشیدن یکی از بزرگترین سلاح های شیطان است. کتاب مقدس پیروان ادیان جهان را چنین توصیف می کند: «و دائم تعلیم می گیرند، لکن هرگز به معرفت راستی نمی توانند رسید.» (دوم تیموتائوس 3 : 7)

 

3) گناه ویرانگر است.

·      «و هلاکت عاصیان و گناهکاران با هم خواهد شد و آنانی که خداوند را ترک نمایند، نابود خواهند گردید (اشعیا 1 : 28)

·      « دزد نمی آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند.» (یوحنا 10:10)

آیا در زندگی خود به این موضوع توجه کرده اید؟ مخرب بودن گناه، زندگی ما و اطرافیانمان را پیچیده می کند.

 

ج) چگونه می توانم بر قدرت گناه پیروز شوم؟

ابتدا باید شرایط خودمان را در برابر خدا بپذیریم.

ثانیاً، ما باید باور داشته باشیم که خدا راهی برای رهایی از مجازات گناه ایجاد کرده است، اما این ممکن است برای ما چیز جدیدی باشد. ممکن است باورهای قبلی ما را به چالش بکشد.

ثالثاً باید در نظر داشته باشید که خدا این را گفته است، زیرا او ما را دوست دارد.

اگر آنچه تا کنون خوانده اید بعنوان حقیقت برای شما شهادت می دهد، بدون پیش داوری موارد زیر را در نظر بگیرید:

 

۱- ابتدا باید تشخیص دهید که پیروزی بر گناه تنها با کار خدا ممکن شده است.

«همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده.» (رومیان 6 : 11)

عیسی مسیح آمد تا بهایی را بپردازد که مذهب قادر به پرداخت آن نبود. کارهای خوب شما، اطاعت شما از هر دعوت به دعا و نماز، و یا وفاداری شما به هر جنبه ای از ایمان نمی تواند شما را مورد لطف خدا قرار دهد. به همین دلیل است که خدا و خالق جهان، ما را از طریق عدالت خود بازخرید کرد، نه از طریق عدالت ما:

« زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، دیگر گناه را بندگی نکنیم. ۷ زیرا هرکه مرد، از گناه مبرا شده است. ۸ پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین می دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد. ۹ زیرا می دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمی میرد و بعد از این موت بر او تسلطی ندارد. ۱۰ زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی می کند، برای خدا زیست می کند. ۱۱ همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. ۱۲ پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوسهای آن را اطاعت نمایید، ۱۳ و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند. ۱۴ زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چونکه زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض.» (رومیان 6: 6-14)

هنگامی که ما با ایمان کفاره یا پرداخت مسیح را دریافت می کنیم، از حکم رهایی یافته و در پرستش خدا آزاد می شویم! همچنین ما را از قدرت گناه مسلط بر ما آزاد می کند. داشتن این آزادی بر اقدامات و تصمیمات ما تأثیر می گذارد.

 

2- من از پیروزی بر قدرت گناه با به دست آوردن فیض او لذت می برم که مرا آزاد می کند.

« اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود. لکن جایی که گناه زیاده گشت، فیض بی نهایت افزون گردید.» (رومیان 5 : 20)

فیض خدا عملی از تأثیر الهی بر قلب های ما انسان هاست. هیچ دینی نمی تواند این را به ما بدهد! این یک قدرت خارق العاده ای است بر علیه گناه. فیض به ما قدرت می دهد تا تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنیم. در هر موقعیتی، برای دریافت فیض، باید خود را فروتن کنیم. « همچنین ای جوانان، مطیع پیران باشید بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید زیرا خدا با متکبران مقاومت می کند و فروتنان را فیض می بخشد.» (اول پطرس 5: 5)

 

3- من از پیروزی بر قدرت گناه با ایجاد نظم و انضباط در زندگی خود که اجازه نمی دهد گناه مجالی به دست آورد، لذت می برم.

 

«لیکن از افسانه های حرام عجوزها احتراز نما و در دینداری ریاضت بکش.» (اول تیموتائوس 4 : 7)

ایماندار در مسیح، برای کمک، راهنمایی و تقویت درونی روح مقدس او را دریافت می کند. این به این معنی است که شما یک یاری دهنده دارید که می تواند به شما کمک کند تا دینداری را انجام دهید، چیزی که یک شخص هرگز با اعمال مذهبی نمی تواند تجربه کند.

دینداری یعنی رفتار کردن به گونه ای که خود خدا از شما می خواهد. این به شما شادی و آرامشی می دهد که دین هرگز آن را فراهم نمی کند. این آرامشی است که هر شخصی میل و آرزوی آنرا دارد.

وقتی دینداری می کنیم، ذهن خود را کنترل می کنیم

 «که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد، به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم.» (دوم قرنتیان 10 : 5)

وقتی دینداری می کنیم، خود را از راه های این دنیا جدا می کنیم.

« زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟  17  پس خداوند می گوید: «از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم.» (دوم قرنتیان 6 : 14، 17)

هنگامی که ما دینداری می کنیم، عمل کننده کلام خدا می شویم.

«لکن کنندگان کلام باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند. »  (یعقوب 1 : 22)

وقتی دینداری می کنیم، از وسوسه هایی که ما را به گناه می کشاند اجتناب می کنیم.

« بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید.» (رومیان 13 : 14)

وقتی دینداری می کنیم، با نیکویی بر بدی غلبه می کنیم.

« مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز». (رومیان 12 : 21)

و در نهایت،

 

4- ایماندار مسیحی با استفاده از کلام خدا یعنی کتاب مقدس به عنوان سلاحی قدرتمند بر گناه غلبه خواهد کرد.

 

«زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است،» (عبرانیان 4 : 12)

با دقت تماشا کنید: کلام خدا در کتاب مقدس به درون انسان نفوذ می کند و ما را از دروغ گفتن به خود، در مورد آنچه در زندگی ما می گذرد، حفظ می کند. هیچ دینی نمی تواند این کار را انجام دهد، هیچ دینی هرگز این کار را نکرده است. به همین دلیل است که دین همیشه مورد توجه انسان است، نه خدا. دین همیشه شکست می خورد.

 پس تجربه کننده نزد او آمده، گفت: «اگر پسر خدا هستی، بگو تا این سنگها نان شود. ۴ در جواب گفت: «مکتوب است انسان نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد.» ۵ آنگاه ابلیس او را به شهر مقدس برد و بر کنگره هیکل برپا داشته،۶  به وی گفت: «اگر پسر خدا هستی، خود را به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی خورد.» ۷  عیسی وی را گفت: «و نیز مکتوب است خداوند خدای خود را تجربه مکن.» ۸  پس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همه ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان داده،  ۹به وی گفت: «اگر افتاده مرا سجده کنی، همانا این همه را به تو بخشم.» ۱۰ آنگاه عیسی وی را گفت: «دور شو ای شیطان، زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما.» ۱۱ در ساعت ابلیس او را رها کرد و اینک فرشتگان آمده، او را پرستاری می نمودند.» (متی 4: 3-11)

 

«به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. ۱۱ کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. (مزمور 119 : 9،11)

در پایان، باید حقایق آشکاری را به اشتراک بگذارم: ندانستن حقیقت توسط ما، بزرگترین مزیت شیطان نسبت به ماست. شیطان جهان را با اعمال دینی سردرگم کرده و فریب داده است، اما با حقیقت قدرتمند و کامل کتاب مقدس تطابق ندارد.

مردم به گناه خود ادامه می دهند زیرا آنها قدرت خود را برای کنترل آن بیش از حد ارزیابی می کنند و آسیبی که به آن وارد خواهد شد را دست کم می گیرند. خدا از گناه متنفر است، زیرا به خوبی می‌داند که تا چه حد پتانسیل ما را محدود می‌کند و به زندگی ما آسیب می‌رساند.

در پایان، از شما دعوت می‌کنم برای درخواست مطالعه بیشتر در مورد درس، «وقتی گناه می‌کنم چه کنم؟» با من در ارتباط باشید. کمک بزرگی به شما خواهد بود.

( شماره واتساپ برادر محمد به زبان فارسی 00905522974651)

همه مخاطبین ناشناس خواهند ماند

 

در نهایت، مهمترین قدم برای دریافت نجات و رهایی که در مورد آن صحبت کردم، توسط این هدیه ویژه خدا شروع می شود. شما آن را اینجا در صفحه اصلی ما، درست در زیر این مقاله پیدا خواهید کرد. می توانید آن را به طور کامل در 14 دقیقه، بدون سر و صدا و با دقت تماشا کنید. این شما را با بزرگترین نعمتی که تا به حال داده شده است، آشنا می کند. 100٪ رایگان ، و حقیقتی است که 100 % خدا عطا کرده است.

Contact Us
a8cd38fa-9ea2-4e47-b53a-9a19b4265f55.JPG

سوال دارید؟

questions?

CONTACT US با ما تماس بگیرید
bottom of page