top of page
LOGO-BESHARAT-TV-WHITE-GOLD-MED.png

Whatsapp #: +90 552 297 46 51

Mic
پخش زنده راديو براى نجات جانها

خدای واحد در کتاب مقدس چطور وجود سه شخصیت یا تثلیث را در ذات مقدس خود تشریح می کند؟

آیا ممکن است فقط یک نقطه از کتاب مقدس حذف شده باشد؟

Contact Us
a8cd38fa-9ea2-4e47-b53a-9a19b4265f55.JPG

سوال دارید؟

questions?

CONTACT US با ما تماس بگیرید
WhatsApp Image 2022-07-28 at 9.38.16 PM.jpeg

مردمان ناراضی هستند،. اما پیروان مسیح متفاوت هستند. آنها خوشحال هستند، تو هم میتوانی شادی را به دست آوری!

براستی بسیاری در درک و شناخت عیسی مسیح دچار سردرگمی هستند! بسیاری از وجود  عیسی مسیح آگاه هستند، ولی از این آگاهی برای شناخت و ایمان به او استفاده نمی کنند. زیرا با شناخت عیسی مسیح می توانیم درک کنیم که خداوند چه در بزرگ، فیاض و پر رحمتی برای ما انسانها گشوده است تا از طریق آن بتوانیم از نجات و رحمت او برخوردار شویم.

بیاییم بینیم که ارزش عیسی مسیح برای ما انسانها چیست؟ و با ایمان به او از چه برکت های برخوردار می شویم؟

 

1.       عیسی مسیح خالق این جهان، زمین، انسانها، بهایم و تمام موجودات است. حیاط یه واسطه او داده شده است. اشعيا ۴۸: ۱۲، ۱۳، ۱۶

« همه‌چیز به‌واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. » انجیل یوحنا ۱: ۳

«  زیرا که در او همه‌چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوّات؛ همه به‌وسیله او و برای او آفریده شد.» کولسیان ۱: ۱۶

2.       در اوست که تثلیث اقدس خداوند پدر، پسر و روح القدس مکشوف می شود. انجیل متی ۲۸: ۱۹

«  زیرا سه هستند که در آسمان شهادت می دهند، پدر، کلمه، و روح القدس، و هر سه یک هستند. » اول یوحنا ۵ : ۷

3.       او خداست که  در جسم ظاهر شد ( اول تیموتائوش۳: ۱۶). «  و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی؛» انجیل یوحنا ۱: ۱۴

4.       او صورت خدای نادیده است  ( کولسیان ۱: ۱۵، عبرانیان ۱: ۳، دوم قرنتیان ۴: ۴ ) ۱۰۰٪ خدا ، ۱۰۰٪ انسان

5.       او ۴۵ پیشگویی که در عهد عتيق از او بیان شده بود را به تحقق رسانید،که این حقیقت صابت می کندکه کتاب مقدس کلام خداوند است. اشعيا ۴۱: ۲۳

6.       او از نابودی اورشليم و معبد پیشگویی کرد، که یهودیان به سرتاسر جهان پراکنده خواهد شد و اورشليم را از دست خواهند داد. انجیل لوقا۲۱: ۲۰- ۲۴

7.       او برای پرداخت گناهان ما انسانها بر روی صلیب مصلوب شد، تمام رضامندی خداوند و شریعت را در خود به انجام رسانید و محبت خداوند را برای ما به ارمغان آورد. انجیل لوقا ۲۱: ۲۰- ۲۴

8.       او از دنیای مردگان رستاخیز کرد، مرگ را شکست داد. او همه کسانی را که به او ایمان آوردن و مردن را زنده خواهد کرد.

9.       او مشکل شریعت ، گناه و مرگ را بر طرف کرد. او با وعده بهشت- ترس از مرگ و جهنم را بر طرف کرد.

10.   او به ما عهد جديد را هدیه داد تا باعث تسلی ما شود، تا به ما نشان دهد که چگونه زندگی کنیم و همینطور تا متوجه بازگشت عیسی مسیح شویم.

11.   او به ما یک رابطه محبت آمیز و پر آرامش با خداوند را هدیه داد. انجیل یوحنا ۱۵: ۱۵ « دیگر شما را بنده نمی‌خوانم زیرا که بنده آنچه آقایش می‌کند نمی‌داند؛ لکن شما را دوست خوانده‌ام زیرا که هرچه از پدر شنیده‌ام به شما بیان کردم.» ( مکاشفه ۳: ۲۰ )

12.   او به ما یاد داد که چگونه خداوند و یک دیگر را محبت کنیم. انجیل یوحنا ۱۳: ۱۴ و ۳۵ « پس اگر من که آقا و معلّم هستم، پایهای شما را شستم، بر شما نیز واجب است که پایهای یکدیگر را بشویید…  به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبّت یکدیگر را داشته باشید.»

13.   او به ما آزادی، هم زیستی مسالمت آمیز که شامل رفتار محبت آمیز، در عدالت زیست کردن و آزادی که برای انسانها با ارزش است را می دهد.

14.   او در مشكلات به ما یاری میرساند و راه حل آنها را  برای ما نمایان می کند. « …به تسلّی روح القدس رفتار کرده» اعمال رسولان ۹: ۳۱

15.   او در بهشت برای خدمات مسیحیان پاداش می دهد. «… زیرا اجر شما در آسمان عظیم است» انجیل متی ۵: ۱۲

16.   او به ما تعلیم می دهد که چگونه درگیری های خود را با دیگران با گفتگو کردن در صلح بر طرف کنیم. «و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را میان خود و او در خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را دریافتی؛ » انجیل متی ۱۸: ۱۵

17.   او به ما حقیقت، حکمت، محبت، و شادی را تعلیم می دهد ، به کلام دیگر که چگونه در صلح و در سلامتی زندگی کنیم.  «…سلامتی خود را به شما می‌دهم» انجیل یوحنا ۱۴: ۲۷

18.   او کار أزاد را تایید کرد و عمل کمونیست را رد کرد. «  پس اوّلی آمده گفت، ای آقا قنطار تو ده قنطار دیگر نفع آورده است. » انجیل لوقا ۱۹: ۱۶

19.   او از رهبر دولتي حمایت می کند که به دیگران خدمت کنند نه دیکتاتور باشند. انجیل مرقس ۱۰: ۴۲- ۴۵

20.   او الهام بخش چاپخانه برای چاپ انجیل، مدارس برای آموزش کتاب مقدس و بیمارستان ها برای شفای بیماران بود.

21.   او به ما وجود مشكلات بزرگ هشدار می دهد. که این اتفاق قبل از بازگشت وی برای آغاز ۱۰۰۰ سال سلطنت خویش و نابودی شیطان است. « زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می‌شود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد! » انجیل متی ۲۴: ۲۱

bottom of page